ĐANG TẢI TRANG...

Binh Pháp Mặc Công | FULL HD Thuyết Minh


 THÔNG TIN PHIM
  • LOẠI PHIM: phim sử thi võ thuật
  • THỜI LƯỢNG: 133 phút
  • ĐỘ PHÂN GIẢI: 1080px
  • NGÀY PHÁT HÀNH: 23/11/2006
  • NỀN TẢNG: YOUTUBE
  • TÁC GIẢ: AP&T Movies
  • Tóm tắt nội dung trong phim: Năm 370 TCN (giai đoạn đầu thời Chiến quốc), Triệu quốc cử đại tướng Hạng Yên Trung (Xiang Yanzhong) làm thống soái 10 vạn quân chinh phạt nước Yên. Muốn đánh diệt nước Yên phải chiếm được Lương quốc, một nước nhỏ cỡ vài trăm dặm án ngữ cửa ngõ vào Yên. Lương vương cho mời Mặc gia Cách Ly (Ge Li) - một môn đệ của Mặc Tử, bôn ba khắp nơi đến giúp. Thiếu nữ Dật Duyệt (Yi Yue) ở Lương quốc thầm yêu và giúp đỡ cho Cách Ly. Thái tử Lương Thiếc (Liang Shi) lúc đầu bất mãn, về sau cũng mến mộ tài năng của Cách Ly.
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG PHIM: Chúc các bạn xem phim vui vẻ !!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét